Sarah – VGA Projector Kit

Sanyo VGA Projector

Description

“Sarah” – Sanyo PRO xtraX VGA Projector Kit

  • Sanyo VGA Projector
  • Yellow Pelican 1450 Case
  • Power Cable
  • VGA Cable
  • VGA to Apple DisplayPort Adapter

Additional information

Date Ordered

NA